О Покрету

среда, 27. март 2013

Зашто наш покрет носи име: Народни покрет Динара-Дрина-Дунав?!

Динара-Дрина-Дунав Динара је планина, један славни  географски масив, али великог симбола и значаја, амблем који је одредио својим именом динарски тип човека на Балкану. Из тих крајева,  наш човек  је стизао деценијама и вековима у панонску низију, у равну Војводину наслоњену на Фрушку гору. Дрина, пак, јесте река која по…

среда, 27. март 2013

Шта представља Народни покрет Динара-Дрина-Дунав?!

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав представља покрет препорода српског народа, његово историјско отрежњење и освешћење, покрет високих идеала, јаких моралних начела и реалних визија. Управо на основу стеченог искуства кроз животна страдања последњих деценија и година,  након грађанског рата, изгибије, прогонства и неправде, а дубоко кроз историјске токове и сеобе српског становништва,…