Финансијски извештај

среда, 15. новембар 2017

Прилози – 2017

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЛОЗИМА У 2017-ој ГОДИНИ ЋЕ БИТИ УРЕДНО АЖУРИРАН. Прилог, физичка лица  – редован рад, у складу са чланом 10. став 4. Закона о финансирању политичких активности („Сл. Гласник РС“, бр. 43/211 и 123/214)

четвртак, 20. април 2017

Финансијски извештај са мишљењем ревизора – 2016.

Финансијски извештај са мишљењем ревизора – 2016

уторак, 15. март 2016

Финансијски извештај са мишљењем ревизора – 2015.

Биланс успеха – 2015. Биланс стања – 2015. Финансијски извештај-извештај независног ревизора-2015.

четвртак, 3. март 2016

Прилози – 2016

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЛОЗИМА У 2016-ој ГОДИНИ ЋЕ БИТИ УРЕДНО АЖУРИРАН. Прилог, физичка лица  – редован рад, у складу са чланом 10. став 4. Закона о финансирању политичких активности („Сл. Гласник РС“, бр. 43/211 и 123/214) Прилог, физичка лица  – покрајински избори, у складу са чланом 10. став 4. Закона о…